Àrees i Serveis

DRET LABORAL

Assessorament individual o col·lectiu referent a temes laborals, qüestions de Seguretat Social i a totes aquelles que deriven de la condició de treballador i defensa davant els tribunals per temes com:
 • Acomiadaments
 • Sancions
 • Invalideses
 • Jubilacions
 • Viudetat
 • Accidents laborals
 • Mobbing o assetjament moral en el treball
 • Classificació professional
 • Reclamació de quantitats i indemnitzacions
 • Assessorament i defensa en expedients de regulació
 • Prestacions d’atur, d’incapacitat temporal per malaltia o accident...
 • Fons de garantia salarial
 • ...

DRET ADMINISTRATIU

Assessorament individual o col·lectiu referent a problemàtiques relatives a les Administracions Públiques. Reclamacions de:
 • Classificació professional
 • Diferències de retribucions
 • Sancions
 • Danys i perjudicis
 • ...

DRET MATRIMONIAL I DE FAMÍLIA

Assessorament individual o de parella amb l’objectiu de solucionar amistosament la problemàtica familiar, si és possible. Orientació i consell de cares a trobar la solució menys traumàtica i menys costosa al problema plantejat.
 • Reorientació davant problemàtiques resolubles sense judicialitzar-les
 • Convenis amistosos
 • Separacions
 • Divorcis
 • Pensions per aliments o compensatòries
 • ...

DRET CIVIL I PENAL

Per facilitar als clients del bufet la solució a diversos problemes d’àmbit civil i penal, també oferim assessorament i defensa en temes com:
 • Accidents de circulació
 • Responsabilitat civil i indemnitzatòria dels accidents laborals
 • Contractes
 • Incapacitacions