Núria Alegria Massa

Finalitza el secretariat, cicle formatiu de grau superior el juny del 2003

S’incorpora al bufet el setembre de l’any 2003.

Col·labora amb el bufet amb diferents tasques. Tracta directament als clients, dona hores de consulta pels advocats, facilita informació personal o telefònica sobre l’estat dels expedients en tràmit, recull informació i dades dels clients i tramita diverses sol·licituds administratives com invalidesa, jubilació, viudetat, ...