Ramon Llorente Varela

Arriba a Girona amb només sis anys i segueix estudis primaris a l’escola de Montjuïc de Girona. Els mestres que tenia i el capellà de l’escola convencen els seus pares per fer-lo entrar al seminari conciliar de Girona. Cursa estudis d’humanitats, filosofia i teologia, adquirint una sòlida formació humana i religiosa. Simultàniament cursa els estudis civils de batxillerat per lliure. Fa la carrera de dret a la Universitat Central de Barcelona, gràcies a una beca de l’estat i compagina aquests estudis treballant en diversos despatxos professionals. S’especialitza en dret laboral i de família, participant en diversos congressos, seminaris i cursets. Membre de diverses associacions jurídiques de temàtica laboral.

Des de l’any 1983 fins el 1997 va ser membre de la Junta de Govern del col·legi d’advocats de Girona, fundador i president de la comissió de dret laboral. En aquest període va participar activament per aconseguir el segon i tercer jutjats socials de Girona.

Ha participat en moviments socials, sindicals i polítics.

Ha participat en diversos mitjans de comunicació, en programes de radio i col·laboracions en diaris. Fa més de deu anys que escriu al Diari de Girona quinzenalment.

Durant molts va jugar a futbol, primer en l’equip del seminari posteriorment amb el Celrà, el CD Pontense i el Montjuïc i el de Renfe.

Ha treballat com a guixaire, de repartidor en un magatzem de farmàcia, en una industria tèxtil, en una industria química, de pagès, a hostaleria, amb l’immigració a França, a la construcció, donant classes en una acadèmia, de monitor.

Enllaços d'interès